Главная Администрирование

Результаты тестов

Последние результаты
<->(ІТіПЗУТіС-2013) Тема 06. Моделюв.бізнес-процесів організацій (21 тест.завдань) 38.10 %
<->(ТМЛ-2014) Тема 02. Технол. рішен. в рамках міськ. логістики (21 тест.завдань) 23.81 %
<->(ТМЛ-2014) Тема 01. Загальні відомості про міську логістику (18 тест.завдань) 27.78 %
<->(ТМЛ-2014) Тема 01. Загальні відомості про міську логістику (18 тест.завдань) 50.00 %
<->(ІТіПЗУТіС-2013) Тема 08. Інтернет-технол. в логістиці і упр. (12 тест.завдань) 41.67 %
<->(ІТіПЗУТіС-2013) Тема 08. Інтернет-технол. в логістиці і упр. (12 тест.завдань) 50.00 %
<->(ІТіПЗУТіС-2013) Тема 08. Інтернет-технол. в логістиці і упр. (12 тест.завдань) 25.00 %
<->(ІТіПЗУТіС-2013) Тема 08. Інтернет-технол. в логістиці і упр. (12 тест.завдань) 50.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Администрирование

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Дата Хиты
1 Тест - Для чого слугує інформація, отримана в ході аудиторських перевірок 17.01.2012 908
2 Тест - До якого рівня логістичного менеджменту відноситься посада «аналітик» 17.01.2012 889
3 Тест - До якого рівня логістичного менеджменту відноситься посада «супервайзер» 17.01.2012 912
4 Тест - З яким підрозділом (підрозділами) пов'язане завдання логістики Забезпечення додаткового логістичного сервісу в збуті 19.01.2012 738
5 Тест - З яким підрозділом (підрозділами) пов'язане завдання логістики Забезпечення необхідного рівня запасів 19.01.2012 912
6 Тест - З яким підрозділом (підрозділами) пов'язане завдання логістики Оборотність оборотного капіталу. 19.01.2012 733
7 Тест - З якими ключовими функціями пов'язана зовнішня логістика згідно «піраміди (ланцюга) повної вартості» 19.01.2012 819
8 Тест - За рахунок чого не може бути реалізоване досягнення стратегічної цілі логістичної системи 17.01.2012 762
9 Тест - Скільки фаз змін організаційних структур управління логістичними системами минуло на етапах фрагментарізації й функціонального агрегування 17.01.2012 862
10 Тест - У чому полягає процес контролю 17.01.2012 815
11 Тест - У якому логістичному звіті відображається показник - логістичні витрати стосовно обсягу продажів 17.01.2012 908
12 Тест - Що є місією на сучасному етапі для більшості фірм 19.01.2012 752
13 Тест - Що є метою логістики у фірмі 19.01.2012 827
14 Тест - Що є однієї з найважливіших завдань інтегрального менеджера 17.01.2012 986
15 Тест - Що відноситься до внутрішнього мікрологістичного середовища інформаційної бази логістичного аналізу 17.01.2012 840
16 Тест - Що відноситься до підтримуючих функцій фірми згідно «піраміди (ланцюга) повної вартості» 19.01.2012 821
17 Тест - Що з перерахованого відноситься до внутрішніх факторів, що впливають на організаційну структуру логістичної системи 19.01.2012 1242
18 Тест - Що не відноситься до відмінностей горизонтально орієнтованих організаційних структур логістичних систем від вертикальних 17.01.2012 737
19 Тест - Що не відноситься до ключових факторів конкурентної переваги у світовій економіці 19.01.2012 870
20 Тест - Що не відноситься до основних організаційних структур (формам) управління 16.01.2012 881
21 Тест - Що не відноситься до складової ефективності маркетингу у фірмі 19.01.2012 755
22 Тест - Що розуміється під аналізом у широкому сенсі 17.01.2012 765
23 Тест - Що розуміється під організаційною структурою логістичної системи 16.01.2012 795
24 Тест - Що таке місія фірми 19.01.2012 923
25 Тест - Які із зазначених міксів маркетингу не збігаються з міксами логістики 19.01.2012 730
26 Тест - Які завдання вирішуються логістикою відносно такої частини маркетингу, як «ціна» 19.01.2012 751
27 Тест - Якій фазі організаційних змін логістичної системи відповідає закріплення за маркетингом функцій фізичного розподілу 17.01.2012 776
28 Тест - Яка зі стратегій просування товару названа неправильно 19.01.2012 781
29 Тест - Яка послідовність генезису організаційного забезпечення фірмового логістичного менеджменту 17.01.2012 792
30 Тест - Який вид організаційної структури логістичної системи характеризується наявністю горизонтальних і вертикальних потоків управління 17.01.2012 1012
31 Тест - Якому виду організаційної структури логістичної системи відповідає підрозділ «проектування й дислокація інфраструктури логістичної системи» 17.01.2012 857
32 Тест - Якому етапу генезису організаційного забезпечення фірмового логістичного менеджменту відповідає - формування відділів логістики 17.01.2012 864
33 Тест - Якому підрозділу в перший період розвитку організаційного забезпечення фірмового логістичного менеджменту характерне прагнення до «більших партій закупівель матеріальних ресурсів» 17.01.2012 891
34 Тест - Якому підрозділу в перший період розвитку організаційного забезпечення фірмового логістичного менеджменту характерне прагнення до «частих невеликих обсягів випуску готової продукції» 17.01.2012 820
 

Тесты по логистике и транспорту Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов