Главная

Результаты тестов

Последние результаты
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 80.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 24.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 28.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 56.00 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 83.33 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 77.78 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 38.89 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 27.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

тест

1. Що не відноситься до завдань створення й підтримки запасів матеріальних ресурсів

А) Поліпшення споживчого сервісу.

Б) Підтримка виробничого розкладу.

В) Економія на закупівлях.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до особливостей сервісу

А) Покупець найчастіше бере пряму участь у виробництві послуг.

Б) Покупець завжди стає власником, купуючи послуги.

В) Сервіс часто складається із системи більш дрібних операцій.

Подробнее...  

1. Какой коэффициент рассчитывается при выборе элементов цепи ценностей

А) Коэффициент выполнения затрат.

Б) Коэффициент полезности.

В) Коэффициент прибыли.

Подробнее...  

1. Які із зазначених міксів маркетингу не збігаються з міксами логістики

А) Продукт.

Б) Місце.

В) Просування.

Подробнее...  

1. Що не є логістичним завданням при синхронізації інфраструктури логістичних процесів

А) Координація вибору джерел закупівель, програмування й планування матеріальних потреб і керування запасами.

Б) Підбор системи автоматичної ідентифікації й виду пакування щодо ідентифікаційних вимог логістичного ланцюга.

В) Скорочення часу реалізації транспортних послуг.

Подробнее...  

1. Что такое рекурсивная связь

А) Операции между ближайшими партнерами в логистической цепи.

Б) Связь, установленная посредствам специальных технических и программных средств.

В) Вид связи в логистической информационной системе, при которой ясно, какое явление (исход) является причиной, какое – следствием.

Подробнее...  

1. Что выполняется в первую очередь в процессе прогнозирования логистических затрат

А) Определение тенденций изменения логистических затрат по статьям и объему.

Б) Анализ показателей логистических затрат в увязке с конечными результатами за предшествующие периоды и их критическая оценка.

В) Расчеты влияния факторов на изменение логистических затрат по отдельным статьям и общему объему в прогнозируемом периоде.

Подробнее...  

1. На рисунке изображен маршрут

A. Маятниковый;

B. Кольцевой;

C. Развозочный.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до критеріїв логістичного менеджменту фірми при управлінні закупівлями

А) Мінімальні загальні витрати.

Б) Оборотність оборотного капіталу.

В) Відносини з надійними постачальниками.

Подробнее...  

1. Що є основою побудови ефективної системи взаємодії операційного і логістичного менеджменту

А) Внутрівиробничий фізичний розподіл.

Б) Витрати на одиницю готової продукції.

В) Виробничий розклад.

Подробнее...  

1. Що таке центр консолідації

А) Центр, у якому виконуються операції групування й поділу товарів.

Б) Центр, у якому виконуються операції групування товарів.

В) Центр, у якому виконуються роботи перегруповування товарів.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до проблем ефективного функціонування складу

А) Розробка системи складування.

Б) Вибір місця розташування складу.

В) Розміри партій товарів, що поставляють, на склад.

Подробнее...  

1. Який вид транспортування зазначений невірно

А) Комбінований.

Б) Мультимодальний.

В) Модульний.

 

Подробнее...  

1. Якому підрозділу фірми належить наступна мета, що стосується запасів «мінімізувати витрати, зв'язані з постачанням»

А) Менеджмент маркетингу.

Б) Виробничий менеджмент.

В) Фінансовий менеджмент.

Подробнее...  

1. Якому рівню проектування, формування й функціонування логістичних сервісних систем відповідає наступне «ланки можуть одночасно входити в декілька не зв'язаних між собою логістичних сервісних систем»

А) Рівень 1.

Б) Рівень 2.

В) Рівень 3.

Подробнее...  

1. Каковы потенциальные возможности снижения затрат в цепи поставок относительно «снабжения»

А) 30-40%.

Б) 5-10%.

В) 10-15%.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до складової ефективності маркетингу у фірмі

А) Франшиза виробника.

Б) Франшиза продавця.

В) Франшиза покупця.

Подробнее...  

1. Що не є логістичним завданням при оптимізації фізичних потоків майна

А) Обробка нової стратегії для розвитку підприємства - логістичної стратегії через побудову логістичних ланцюгів.

Б) Аналіз торговельних замовлень і нові форми їхньої обробки.

В) Інтеграція дій, пов'язаних з логістичними процесами, через модернізацію організаційних структур.

Подробнее...  

1. Что не относится к основным факторам воздействия, которые содержат в себе потенциальные опасности в рамках логистической цепи

А) Влияние на стандарты и нормы.

Б) Выполнение роли поставщика.

В) Организация бизнесс-процессов, выход за рамки отдельного предприятия.

Подробнее...  

1. Какова цель разработки прогнозов логистических затрат

А) Определение ожидаемых затрат на предстоящие годы.

Б) Определение ожидаемой прибыли на предстоящие годы.

В) Определение ожидаемых рисков на предстоящие годы.

Подробнее...  

Ваше мнение

Какие формы контроля Вы предпочитаете?
 

Тесты по логистике и транспорту Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов