Главная

Результаты тестов

Последние результаты
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 80.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 24.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 28.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 56.00 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 83.33 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 77.78 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 38.89 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 27.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

тест

1. Простым маятниковым маршрутом называется маятниковый маршрут с обратным пробегом

A. Негруженым;

B. Груженым;

C. Не полностью груженым;

D. Нулевым.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до комплексу заходів щодо скорочення витрат при управлінні закупівлями

А) Усунення втрат матеріальних ресурсів при доставці від постачальників.

Б) Мінімізація рівнів готової продукції на всіх рівнях складської системи.

В) Доставка матеріальних ресурсів від постачальників як можна більшими відправленнями.

Подробнее...  

1. Який вид картки системи KANBAN названий не правильно

А) Картка відбору.

Б) Картка збору.

В) Картка замовлення.

Подробнее...  

1. Що відноситься до операцій, які виконуються при фізичному розподілі

А) Затарювання.

Б) Захисне пакування.

В) Вантажопереробка.

Подробнее...  

1. Що таке «унітізація»

А) Система безперервного виробництва й постачання на базі створюваних товарних запасів.

Б) Об'єднання невеликих партій вантажів для декількох клієнтів, до повного завантаження транспортного засобу.

В) Створення необхідних асортиментів для виконання замовлень клієнтів.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до критеріїв, які використовуються при рішенні питання про створення свого парку транспортних засобів або використання найманого транспорту

А) Потужність двигуна.

Б) Надійність доставки.

В) Швидкість транспортування.

Подробнее...  

1. Що є позитивною характеристикою запасів у роботі підприємства

А) Заморожування (іммобілізація) значних фінансових ресурсів.

Б) Безперервність процесу виробництва й збуту.

В) Гальмування поліпшення якості готової продукції.

Подробнее...  

1. Що мається на увазі під Third Party Logistics (третя сторона в логістиці)

А) Логістичний посередник.

Б) Третя стадія розвитку відносин у логістичній системі.

В) Кваліфікаційна ознака розподілу логістичних систем.

Подробнее...  

1. Что такое трансферные цены

А) Цены для расчетов с партнерами по бизнесу.

Б) Цены внутри компании при расчетах между самостоятельными подразделениями.

В) Цены, предусматривающие проведение сложных расчетом с участием большого количества посредников.

Подробнее...  

1. Що відноситься до підтримуючих функцій фірми згідно «піраміди (ланцюга) повної вартості»

А) Виробництво.

Б) Внутрішня логістика.

В) Закупівлі.

Подробнее...  

1. Що з нижчеподаного належить до об'єктів логістичного управління на підприємстві

А) Підтримка мінімальних майнових запасів.

Б) Підтримка оптимальних майнових запасів.

В) Підтримка максимальних майнових запасів.

Подробнее...  

1. Что характеризует понятие «новая телематика»

А) Современные технические средства, используемые для передачи информации.

Б) Процесс сращивания персональных компьютеров и электронных коммуникаций.

В) Широкое использование видеоматериалов в процессе обмена данными.

Подробнее...  

1. Что представляет собой «фиксированный» бюджет

А) Инструмент приспособления к неожиданным увеличениям, или сокращениям объема работ в течение планируемого периода времени.

Б) Определяет объем и сроки осуществления значительных финансовых вложений в логистические ресурсы.

В) Определяет счета функциональных затрат на предусмотренные виды логистической деятельности.

Подробнее...  

1. Для маятниковых и кольцевых маршрутов в качестве критерия их эффективности можно применять коэффициент использования

A. Грузовместимости;

B. Грузоподъемности;

C. Пробега;

D. Использования.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до витрат, які займають найбільшу питому вагу при закупівлях

А) Витрати на транспортування.

Б) Витрати на постачальників.

В) Витрати на управління запасами матеріальних ресурсів.

Подробнее...  

1. Що є сутністю системи KANBAN

А) Виробничі підрозділи заводу забезпечуються матеріальними ресурсами тільки в тій кількості, яка необхідна для виконання заданого підрозділом-споживачем замовлення.

Б) Виробничі підрозділи заводу забезпечуються матеріальними ресурсами тільки відповідно до заздалегідь затвердженого плану-графіку роботи.

В) Виробничі підрозділи заводу виробляють продукцію залежно від розкладу поставок матеріальних ресурсів.

Подробнее...  

1. Що такий фізичний розподіл

А) Операції, пов'язані з перетворенням матеріального потоку в ланках логістичної системи дистрибутивної мережі.

Б) Операції, пов'язані з переміщення товарів від виробника до споживачів.

В) Операції, спрямовані на зміну напрямків рухи товарів з метою скорочення загальних витрат на доставку.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до основних функцій складу

А) Перетворення виробничих асортиментів у споживчий у відповідності з попитом.

Б) Зручність здійснення вантажно-розвантажувальних робіт.

В) Надання послуг.

Подробнее...  

1. Який техніко-експлуатаційний параметр характеризує термінали

А) Пропускна здатність.

Б) Кількість оборотів.

В) Вантажопідйомність.

Подробнее...  

1. Що таке страховий запас

А) Запас, що призначений для виключення логістичних і фінансових ризиків, пов'язаних з непередбаченими коливаннями попиту.

Б) Запас, що створюється і підтримується при явно виражених сезонних коливаннях попиту.

В) Запас, що забезпечений страховкою від випадків, пов'язаних з роботою учасників логістичної системи.

Подробнее...  

Ваше мнение

Какие формы контроля Вы предпочитаете?
 

Тесты по логистике и транспорту Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов