Главная

Результаты тестов

Последние результаты
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 80.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 24.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 28.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 56.00 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 83.33 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 77.78 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 38.89 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 27.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

тест

1. Яке відношення до запасів у логістичній системі при використанні концепції «just-in-time»

А) Запаси є необхідним елементом для згладжування нерівномірності виробництва.

Б) Запаси мінімальні.

В) Запаси визначаються на підставі роботи всіх підрозділів підприємства.

Подробнее...  

1. Що таке кастомізація

А) Відправлення унікальних асортиментних груп готової продукції споживачам у заданий час і місце.

Б) Процес сортування й групування продуктів в унікальні комбінації.

В) Збір великих кількостей одного продукту або декількох різних продуктів.

Подробнее...  

1. Що з перерахованого ставиться до переваг автомобільного транспорту

А) Низька собівартість перевезень.

Б) Незалежність від погодних і дорожніх умов.

В) Висока доступність.

Подробнее...  

1. Що таке спекулятивні запаси

А) Запаси, що створюються й підтримуються при явно виражених сезонних коливаннях попиту або характеру виробництва.

Б) Запаси, призначені для зменшення логістичних і фінансових ризиків, пов'язаних з непередбаченими коливаннями попиту.

В) Запаси, що створюються фірмами з метою захисту від можливого підвищення цін на матеріальні ресурси або готову продукцію.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до причин зростання потреби в логістичному сервісі

А) Соціальні програми.

Б) Націленість багатьох фірм на кінцевого споживача.

В) Розвиток транспортних технологій.

Подробнее...  

1. В чем заключается концепция «цепей ценностей»

А) В структурировании действий в цикле «от исходного сырья до конечных потребителей» по стратегически важным видам экономической деятельности.

Б) В организации совместных действий, направленных на снижение стоимости конечного продукта.

В) В оптимизации технологических процессов продвижения товаров до конечного потребителя с соответствующим повышением ценовой привлекательности.

Подробнее...  

1. Що є метою логістики у фірмі

А) Сприяння виконанню стратегічних цілей фірми й створення конкурентних переваг.

Б) Забезпечення загального менеджменту матеріальних і сервісних потоків, як основи для досягнення довгострокового успіху в бізнесі.

В) Виділення, аналіз і контроль основних витрат у логістичних каналах і ланцюгах для прийняття адекватних управлінських рішень.

Подробнее...  

1. Що таке логістикоспроможність

А) Сукупність характеристик матеріального потоку, які дозволяють оцінити здатність виконання логістичних операцій.

Б) Здатність системи до впровадження й використання теорії логістичного управління підприємством.

В) Можливість застосування універсальних технічних коштів для просування матеріального потоку по логістичному ланцюзі.

Подробнее...  

1. Что не относится к определению «управление информационными ресурсами»

А) Преодоление проблем несовместимости типовых форматов данных.

Б) Анализ и рационализация документации, организация эффективного обмена электронными документами.

В) Построение технологических схем взаимодействия участников логистической цепи.

Подробнее...  

1. К какой логистической функции относится фактор (показатель) эффективности функционирования логистических систем – «запасоемкость»

А) Планирование производства.

Б) Закупка продукции.

В) Складирование и хранение продукции на складе.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до конкурентних переваг, яких дозволяє досягти використання загального управління якістю, передових виробничих технологій і логістики

А) Швидка реакція.

Б) Мінімальна собівартість виробництва.

В) Скорочення строків доставки продукції.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до основних концепцій фірм-виробників готової продукції при визначенні структури дистрибутивних каналів і мереж

А) Спеціалізація.

Б) Асортименти.

В) Розташування.

Подробнее...  

1. Що з перерахованого відноситься до переваг повітряного транспорту

А) Низька собівартість перевезень.

Б) Найбільш короткі маршрути перевезень.

В) Висока доступність.

Подробнее...  

1. Що є предметом логістичного сервісу

А) Товар у його фізичній формі.

Б) Комплекс відповідних послуг.

В) Споживачі матеріального потоку.

Подробнее...  

1. Що є місією на сучасному етапі для більшості фірм

А) Скорочення логістичних витрат.

Б) Збільшення прибутку логістичної системи.

В) Повне задоволення вимог споживачів.

Подробнее...  

1. Що таке логістичний цикл

А) Час із моменту оформлення замовлення на поставку продукції до її доставки на склади споживача.

Б) Час від моменту відправлення транспортного засобу із продукцією до одержання споживачем.

В) Час, що витрачається на виробництво й доставку продукції.

Подробнее...  

1. Что не относится к областям эффективности логистической цепи

А) Логистические процессы между поставщиками и потребителями.

Б) Технологические процессы внутри одного предприятия.

В) Связь с поставщиками.

Подробнее...  

1. К какой логистической функции относится фактор (показатель) эффективности функционирования логистических систем - «периодичность размещения заказов»

А) Поступление, обработка и оформление заказа.

Б) Закупка продукции.

В) Доставка заказа.

Подробнее...  

1. Що є визначальним показником для настроювання внутрівиробничої логістики з позиції теорії управління

А) Загальні витрати на постачання матеріальних ресурсів.

Б) Динаміка попиту на продукцію фірми.

В) Податкові ставки й мита.

Подробнее...  

1. Що не впливає на вид дистрибутивних каналів і структуру дистрибутивної мережі

А) Логістична стратегія фірми.

Б) Види й параметри матеріальних потоків.

В) Кількість постачальників матеріальних ресурсів.

Подробнее...  

Ваше мнение

Какие формы контроля Вы предпочитаете?
 

Тесты по логистике и транспорту Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов