Главная

Результаты тестов

Последние результаты
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 80.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 24.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 28.00 %
<->(ГП) Тема 13. Контроль за выполнением грузовых перевозок (25 тест.заданий) 56.00 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 83.33 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 77.78 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 38.89 %
<->(ГП) Тема 12. Разработка трансп.-технол. схем доставки грузов (18 тест.заданий) 27.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

тест

1. Що з перерахованого відноситься до переваг залізничного транспорту

А) Невеликі капітальні вкладення.

Б) Висока доступність.

В) Висока провізна й пропускна здатність.

Подробнее...  

1. Що таке сервіс

А) Робота з надання послуг, тобто по задоволенню будь-чиїх потреб.

Б) Чиясь дія, що приносить користь, допомогу іншому.

В) Створення сприятливих умов при передачі товару споживачу.

Подробнее...  

1. Що з перерахованого відноситься до внутрішніх факторів, що впливають на організаційну структуру логістичної системи

А) Податкові, фінансові й бюджетні обмеження.

Б) Територіальне розміщення логістичної системи.

В) Вид логістичної системи й логістичних ланцюгів.

Подробнее...  

1. Що таке логістична функція

А) Це адаптивна система зі зворотними зв'язками, що виконує ті або інші логістичні операції й функції.

Б) Це відособлена сукупність дій, спрямована на зміну матеріального або інформаційного потоку.

В) Це укрупнена сукупність логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей системи.

Подробнее...  

1. Что не относится к способам снижения затрат для предприятия, которое входит в интегрированную транспортно-логистическую цепь

А) Более быстрая оборачиваемость ресурсов.

Б) Сокращение времени выполнения заказа.

В) Уменьшение количества участников транспортно-логистической цепи.

Подробнее...  

1. К какой логистической функции относится фактор (показатель) эффективности функционирования логистических систем - «удельный расход материалов и сырья»

А) Складирование и хранение продукции на складе.

Б) Планирование производства.

В) Поставка продукции.

Подробнее...  

1. Що не є показником, що оптимізується логістичним менеджментом у рамках виробничої логістики

А) Завантаження складів і транспортних засобів.

Б) Вибір постачальників матеріальних ресурсів.

В) Швидкості обороту матеріальних ресурсів.

Подробнее...  

1. Що таке дистрибутивний канал

А) Сукупність фізичних й юридичних осіб.

Б) Упорядкована множина ланок логістичної системи, що включає в себе всі логістичні ланцюги і їхні ділянки.

В) Деяка система взаємин партнерів на ринку, створювана з метою зменшення витрат на транспортування й складування.

Подробнее...  

1. Який з видів транспорту зазначений невірно

А) Водний.

Б) Наземний.

В) Повітряний.

Подробнее...  

1. У чому полягає кінцева стадія процесу управління замовленнями

А) Забезпечення зворотного зв'язку про виконання замовлення.

Б) Складання звіту про виконання замовлення.

В) Доставка замовлення споживачу і установка.

Подробнее...  

1. Що таке місія фірми

А) Це стратегічні й тактичні цілі функціонування фірми.

Б) Це філософія фірми на ринку збуту продукції або послуги.

В) Це сукупність інструментів управління в логістичній системі.

Подробнее...  

1. Що таке логістичний ланцюг

А) Сукупність повідомлень, необхідних для керування й контролю за логістичними операціями.

Б) Сукупність фізичних і юридичних осіб.

В) Сукупність сировини, матеріалів, запасних частин, напівфабрикатів.

Подробнее...  

1. Что предполагает применение CALS-технологий

А) Логистическая информационная система должна содержать доступные для всех участников данные, которые описывают продукцию и ее поставку потребителю вплоть до утилизации.

Б) Логистическая информационная система должна предусматривать наличие однотипных программных средств, которыми пользуются различные участники логистической цепи.

В) Логистическая информационная система должна предусматривать наличие единых сертифицированных технических средств, которые позволяют безконфликтно обменивать различной информацией внутри логистической системы.

Подробнее...  

1. К какой логистической функции относится фактор (показатель) эффективности функционирования логистических систем - «уровень удовлетворения заявок потребителей»

А) Доставка заказа.

Б) Поставка продукции.

В) Поступление, обработка и оформление заказа.

Подробнее...  

1. У якому логістичному звіті відображається показник - логістичні витрати стосовно обсягу продажів

А) Звіт про рівень витрат і сервісу.

Б) Звіт про продуктивність.

В) Діаграма виконання.

Подробнее...  

1. Що є точкою зору (критерієм) рішення комплексу завдань виробничої логістики

А) Організація роботи внутрівиробничого технологічного транспорту.

Б) Оперативне керування технологічними процесами виробництва.

В) Скорочення часу виробничо-технологічного циклу.

Подробнее...  

1. Що не є великою групою посередників, які відіграють важливу роль у дистрибуції

А) Оптовики.

Б) Роздрібні торговці.

В) Дилери.

Подробнее...  

1. Що виконується в першу чергу відповідно до етапів керування транспортуванням на фірмі

А) Вибір способу транспортування.

Б) Вибір виду транспорту.

В) Вибір транспортного засобу.

Подробнее...  

1. Що виконується в першу чергу при попередній обробці замовлень

А) Реєстрація й контроль кредитоспроможності покупця.

Б) Контроль наявності необхідної позиції готової продукції.

В) Підготовка документації про строки виконання замовлення або можливий дефіцит товару.

Подробнее...  

1. Що таке логістична система

А) Це адаптивна система зі зворотними зв'язками, що виконує ті або інші логістичні операції й функції.

Б) Це відособлена сукупність дій, спрямована на зміну матеріального або інформаційного потоку.

В) Це укрупнена сукупність логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей системи.

Подробнее...  

Ваше мнение

Какие формы контроля Вы предпочитаете?
 

Тесты по логистике и транспорту Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов