Главная

Результаты тестов

Последние результаты
<->(ГП) Тема 17. Учет работы грузового транспорта (25 тест.заданий) 40.00 %
<->(ГП) Тема 17. Учет работы грузового транспорта (25 тест.заданий) 32.00 %
<->(ГП) Тема 17. Учет работы грузового транспорта (25 тест.заданий) 24.00 %
<->(ГП) Тема 17. Учет работы грузового транспорта (25 тест.заданий) 32.00 %
<->(ПП) Тема 01. Общая харак-ка автом. пасс. перевозок (26 тест.заданий) 73.08 %
<->(ГП) Тема 01. Транспортные характеристики грузов (26 тест.заданий) 15.38 %
<->(ГП) Тема 17. Учет работы грузового транспорта (25 тест.заданий) 32.00 %
<->(ГП) Тема 17. Учет работы грузового транспорта (25 тест.заданий) 32.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте


Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

тест

1. Як впливає скорочення часу доставки товарів споживачам на число складів у дистрибутивній мережі

А) Кількість складів збільшується.

Б) Кількість складів зменшується.

В) Кількість складів може збільшуватися й зменшуватися.

Подробнее...  

1. При здійсненні якого процесу на складі відбувається формування складської вантажної одиниці

А) Постачання запасами.

Б) Розвантаження й приймання вантажів.

В) Внутріскладське транспортування.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до завдань управління парком автомобільних транспортних засобів

А) Планування собівартості перевезень і розрахунок тарифів.

Б) Зберігання, складування, сортування, комплектація вантажу.

В) Планування потреби в автомобільних запасних частинах.

Подробнее...  

1. Яка з інтерпретацій правила «80-20» стосовно до логістики сформульовано неправильно

А) 20 % промислових компаній випускають 80 % загального обсягу продукції.

Б) 20 % компонентів товару визначають 80 % його вартості.

В) 20 % товарів займають 80 % площі складу.

Подробнее...  

1. Який показник виміру якості сервісу описується наступним «послідовність виконання «точно в строк»

А) Відповідальність.

Б) Закінченість.

В) Надійність.

Подробнее...  

1. Что такое репатриация капитала

А) Возвращение капиталов, вложенных за рубежом, для инвестиций внутри страны.

Б) Периодические выплаты продавцу за право пользования предметом лицензионного соглашения.

В) Распределение денежных средств материнской компанией между дочерними предприятиями в разных странах.

Подробнее...  

1. З яким підрозділом (підрозділами) пов'язане завдання логістики - Забезпечення додаткового логістичного сервісу в збуті

А) Операційний менеджмент.

Б) Інвестиційний й інноваційний менеджмент.

В) Фінансовий менеджмент.

Подробнее...  

1. Що не є метою короткострокового планування

А) Мінімальне очікування покупця.

Б) Підтримка низького рівня запасу.

В) Скорочення обсягів поставок матеріальних ресурсів.

Подробнее...  

1. Що є перспективним пріоритетом для підприємництва відносно «критичного ресурсу»

А) Запаси.

Б) Інформація.

В) Ціна.

Подробнее...  

1. Что не относится к свойствам, которыми должна обладать система информационной прозрачности цепи поставок

А) Наличие встроенного электронного помощника.

Б) Возможность использования сотовой, мобильной связью.

В) Способность обновления информации с периодичностью не более двух дней.

Подробнее...  

1. Что подразумевается под эксплуатационным парком контейнеров

А) Весь набор средств контейнеризации, в том числе находящиеся в работе на различных этапах материального потока процессов производства и потребления и возврата порожних контейнеров, а также в резерве, ремонте и техническом обслуживании.

Б) Средства контейнеризации, находящиеся в работе и постоянном резерве.

В) Контейнеры, которые находятся в загруженном состоянии и перемещаются между участниками логистической системы.

Подробнее...  

1. Средства пакетирования - это

A. Поддоны, ящики, обрешетки;

B. Поддоны, кассеты, обвязки;

C. Поддоны, кассеты, обрешетки;

D. Ящики, обрешетки, обвязки.

Подробнее...  

1. Для определения состава парка необходимы следующие данные

A. Объемы и условия предстоящих перевозок, периодичность поступления заявок на перевозку грузов;

B. Объемы, условия предстоящих перевозок, характеристика грузопотоков;

C. Партионность, сроки и размеры подач грузов, закономерность поступления заявок на предстоящие перевозки;

D. Периодичность поступления заявок на перевозку грузов, закономерность поступления заявок на предстоящие перевозки.

Подробнее...  

1. При перевозке груза автотранспортом в качестве цикла транспортного процесса рассматривают

A. Ездку;

B. Рейс;

C. Оборот.

Подробнее...  

1. Подписанный на автотранспортном предприятии договор на перевозку грузов высылается

A. Грузоотправителю;

B. Грузополучателю;

C. Комитету по лицензированию и сертификации в сфере транспорта;

D. Владельцу груза.

Подробнее...  

1. Снижение себестоимости перевозок является важным средством для

A. Повышения производительности ПС;

B. Снижения тарифов;

C. Сокращения непроизводительных потерь при перевозках;

D. Повышения заработной платы водителей.

Подробнее...  

1. Возвышение тарно-штучного груза над бортом АТС не должно превышать

A. 500 мм над высотой борта;

B. Одной трети высоты борта;

C. Половины высоты борта;

D. Половины высоты груза.

Подробнее...  

1. Фронт погрузочно-разгрузочных работ - это

A. Несколько погрузочно-разгрузочных постов, расположенных рядом в пределах одной территории;

B. Одна или несколько погрузочно-разгрузочных площадок, расположенных на одной территории;

C. Объединенные в один комплекс несколько грузообразующих и грузоприемных постов;

D. Расположенные рядом на одной территории несколько погрузочно-разгрузочных мест.

Подробнее...  

1. В типовую структуру отдела эксплуатации входят следующие подразделения

A. Коммерческая группа, диспетчерская группа, контрольно-учетная группа;

B. Грузовая группа, диспетчерская группа, начальники автоколонн;

C. Грузовая группа, диспетчерская группа, бензогруппа;

D. Грузовая группа, диспетчерская группа, начальники автоколонн, начальник отдела безопасности движения.

Подробнее...  

1. Що не відноситься до основних стратегій закупівель

А) Покупка до моменту споживання.

Б) Стратегія осереднення ціни.

В) Стратегія найменших транспортних витрат.

Подробнее...  

Ваше мнение

Какие формы контроля Вы предпочитаете?
 

Тесты по логистике и транспорту Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Анализ веб сайтов